עיצוב: עמוס ויניקוף בשיתוף אגף מחשוב, אוניברסיטת חיפה