JLPT 2018

בישראל הבחינה נערכת פעם אחת בשנה, בחודש דצמבר.

השנה הבחינה תערך ביום ראשון ה-02/12/2018.

ההרשמה תפתח בחודש יוני.

למועדי הרשמה מדוייקים ופרטים נוספים, אנא חיזרו לבדוק עמוד זה באתר במועד מאוחר יותר.

 

 

קישורים שימושיים -

 

 

אתר JLPT הבינלאומי - 

http://www.jlpt.jp/e/

 

חוברות עבודה להורדה באתר הבינלאומי -

http://www.jlpt.jp/e/samples/sample12.html

 

מבחנים עצמיים להורדה באתר הבינלאומי -

http://www.jlpt.jp/e/samples/sample09.html